روش جستجو در لاگ‌های ایمیل سرور


مقدمه
چنانچه مدیر ایمیل سرور بخواهر از وضعیت سرویس‌های ایمیل سرور و چگونگی کارکرد آن‌ها با خبر شود باید در لاگ‌ها جستجو کند. در این مقاله به چگونگی روش جستجو و پیدا کردن دلیل عدم ارسال، IP مبدا و مقصد و گیرندگان یک ایمیل در لاگ ها می‌پردازیم.

هدف
پیدا کردن دلیل عدم ارسال، IP مبدا و مقصد و گیرندگان یک ایمیل در لاگ ها
برای پیدا کردن یک عبارت متنی در یک یا چند فایل یا چند فولدر که از قالب متنی برخوردار هستند از این دستور استفاده می‌کنیم. به صورت پیش‌فرض خروجی این دستور خطی است که در آن عبارت مورد نظر قرار گرفته است.
فرم کلی دستور grep به شکل زیر است:

grep [optionsPATTERN [FILE…]

grep [خصوصیات] عبارت مورد نظر [فایل/فولدر/*]

بطور مثال برای اینکه وضعیت ارسال یک ایمیل آدرس را در لاگ های Axigen پیدا کنید باید بشکل زیر عمل کنید

grep –i parsavan@exapmle.com /var/

opt/axigen/log/everything.txt

برای مثال اگر آن ایمیل در تاریخ 9 سپتامبر ارسال شده باشد بشکل زیر عمل کنید

grep –i parsavan@exapmle.com /var/

opt/axigen/log/everything.txt.2018-09-03-*

چنانچه در خروجی بخواهید فقط لاگ‌هایی نمایش داده شوند که نام ارسال کننده و دریافت کننده در آن مشخص باشد باید بوسیله یک grep جدید، به خروجی کامند بالا یک فیلتر اضافه کنید.

grep –i parsavan@exapmle.com /var/

opt/axigen/log/everything.txt.2018-09-03-* | grep New

نمونه‌ای از خروجی دستور بالا:

2018-09-04 17:54:11 +0430 08 webmail SMTP-

IN:009AEC8F: New mail

<180904151145.SIM_iJB5nbhnPlbjesy33X8h6se

%2BW2vCODHZMQfrwvdufGaR1NZsr1UNi8pcusg

mqitdeSVjslAmYt70kHyw4wPf8mnNiT@webapp5

9.emsecure.net> received from

axigen.parsavan.ac.ir (192.168.1.121) with

envelope from <plastics-

team@email.specialchem.com>, recipients=1

(testuser@parsavan.ac.ir), size=83759,

enqueued with id 351D42

در خروجی کامند بالا دقت کنید، آدرس ارسال کننده و آی پی ارسال کننده در آن خط کاملا مشخص است. در لاگ بالا اگر توجه کنید 2 سریال را نشان میدهد که در کادر زرد رنگ مشخص است. اگر سریالی که در جلوی سرویس SMTP-IN نشان داده میشود (009AEC8F) را جستجو کنید تمامی اتفاقاتی که برای دریافت آن ایمیل خاص وجود دارد در خروجی نمایش داده میشود. که اگر دقت کنید در اولین خط آن IP ارسال کننده مشخص است.

grep –i parsavan@exapmle.com /var/

opt/axigen/log/everything.txt.2018-09-03-* | grep 009AEC8F

اگر سریالی که در انتهای خط نمایش داده میشود (351D42) را جستجو کنید آدرس IP ای که ایمیل به آن ارسال شده است را می‌توانید پیدا کنید

grep –i parsavan@exapmle.com /var/opt

/axigen/log/everything.txt.2018-09-03-* | grep 351D42