خطای دریافت ایمیل (Error initializing TLS)

مقدمه
ایمیل سرور ها برای تبادل اطلاعات بین یکدیگر از متدها، پروتوکل‌ها و Cypherهای مختلفی برای Encrypt کردن استفاده می‌کنند.گاهی اوقات سیاست بعضی از شرکت‌ها، استفاده از تنظیمات خاصی است که با بقیه سرورها مقایرت دارد.

در ایمیل سرور اکسیژن برای به حداقل رساندن این مشکل از Cypher‌ بسیار قوی استفاده می‌شود که در اینجا به آن می‌پردازیم.

هدف
رفع مشکل در ارسال و دریافت از طریق TLS اگر هنگام دریافت ایمیل از یک ایمیل سرور خارجی که بصورت پیشفرض با تنظیمات default TLS ایمیل سرور Axigen هماهنگ نیست روبرو شدیم، خطایی که در گزارش سرویس (SMTP-IN) ثبت میشود به شکل زیر است:

Error initializing TLS برای برطرف کردن این مساله به روش زیر عمل میکنیم:

1- بعد از ورود به پنل مدیریت به مسیر زیر بروید و برای ویرایش پورت 25 برروی دکمه edit کلیک کنید  و به سربرگ SSL Setting بروید.

Services → SMTP Receiving → Listeners section


2- گزینه Enable SSL for this listener باید بدون تیک باشد.

3- در قسمت Allow the following SSL versions سه گزینه TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 را فعال کنید.

4- در قسمت Use Cipher suite عبارت زیر را قرار دهید:

!AECDH:!ADH:!aNULL:!eNULL:!RC4:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-GCM-SHA256:HIGH:!MD5:!EDH:!EXPORT