Account Classes

مقدمه

سیاست گذاری در هر سیستمی یکی از مهمترین و حیاتی ترین ویژگی آن سیستم می‌تواند باشد که اگر بدرستی انجام نشود می‌تواند صدمات جبران ناپذیری برای سازمان بهمراه داشته باشد.

در اکسیژن نیز ادمین ایمیل سرور می‌تواند برای هر کاربر یک سیاست مجزا داشته باشد، ولی این کار اگر بخواهد برای چندین کاربر بصورت مجزا انجام شود می‌تواند سخت و وقتگیر شود. بنابر این تمامی تنظیمات لازم را در یک Account Class انجام می‌دهیم و سپس اکانت‌هایی که می‌خواهیم آن تنظیمات به آنها اعمال شود را به آن Account Class پیوند می‌دهیم.


هدف

اعمال یکسری تنظیمات برای یک دسته از کاربران
—————————————————————————————————–
اگر قصد دارید محدودیت و تنظیمات استفاده از ایمیل سرور برای کاربران با هم متفاوت باشد می‌توانید از چند Account class با تنظیمات مورد نظر استفاده کرده و سپس کاربران را عضو Class مربوطه کنید.
برای ساختن Account Class پس از ورود به پنل مدیریت ابتدا به آدرس DOMAINS & ACCOUNTS > Account Classes رفته و یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید.
سپس برروی دکمه Edit کلیک کرده،‌ تغییرات مورد نظر را در داخل آن داده و ذخیره کنید.
بعد از اتمام تغییرات باید در داخل اکانت های مورد نظر رفته و گزینه Inherit configuration details from: را مانند شکال زیر به نام Account Class ساخته شده تغییر دهید.