نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7

مقدمه


یکی از نرم افزارهای ‌آنتی‌ویروس قدرتمند برای قرنطینه یا حدف ایمیل های مشکوک و آلوده و جلوگیری از دریافت آن‌ها در میل باکس کاربر آنتی‌ویروس ClamAV است.

هدف


نصب آنتی ویروس برای استفاده ایمیل سرور اکسیژن جهت اسکن کردن ایمیل ها
برای نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7 ابتدا باید ریپازیتوری epel را با دستور زیر نصب کنید:

yum install epel-release#

سپس با استفاده از دستور روبرو نصب ClamAV و برنامه‌های مورد نیاز آن‌را شروع کنید:

yum install clamav clamav-scanner-systemd clamav-update#

– بعد از اتمام نصب ابتدا باید خط هشتم از فایل //etc/clamd.d/scan.conf را با گذاشتن # در ابتدای خط، به کامنت تبدیل کنید. نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7
– سپس دو خط 109 و 117 را (TCPSocket 3310 و TCPAddr 127.0.0.1) همانند شکل با حذف علامت # از ابتدای جمله از حالت کامنت خارج کنید: نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7
نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7
– همچنین باید در خط 195 پارامتر User clamscan را با کلمه User axigen جایگزین کنید: نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7
حال، باید در فایل /etc/freshclam.conf تغییرات زیر را ایجاد کنید: – خط هشتم از فایل را با گذاشتن # در ابتدای جمله به کامنت تبدیل کنید.
نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7
– خط 56 DatabaseOwner clamupdate را با حذف # از حالت کامنت خارج و عبارت DatabaseOwner axigen را جایگزین آن کنید
نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7
Ownership فایل‌های ClamAV را با استفاده از دو دستور زیر تغییر دهید:

 chown -R axigen:axigen /var/run/clamd.scan/#

chown -R axigen:axigen /var/lib/clamav/#

– ClamAV را با استفاده از دستور freshclam آپدیت کنید.

– سرویس را با استفاده از دو دستور زیر باید Start و Enable کنید:

 systemctl start clamd@scan#

 systemctl enable clamd@scan#

– همچنین برای اینکه Selinux به ClamAV اجازه اسکن بدهد باید دستور زیر را اجرا کنید:

setsebool -P antivirus_can_scan_system 1 #

– در انتها وارد کنسول Axigen شوید، در قسمت Security & Filtering > Antivirus & Antispam به سربرگ SUPPORTED APPLICATIONS بروید. همانطور که مشاهده می‌کنید وضعیت ClamAV به Avalable تغییر پیدا کرده، اکنون بر روی دکمه Enable کلیک کنید تا آنتی‌ویروس به حالت Enabled تغییر کند. نصب ClamAV برروی سیستم عامل Centos7