Incoming Message Rule

مقدمه

با استفاده از این قابلیت می‌توانید برای هر Header ای که لازم دارید فیلتر مورد نظر را ایجاد کرده تااتفاقی که لازم است بر روی ایمیل اعمال شود.

برای مثال می‌توانید تعیین کنید هر ایمیلی که از دامنه example.org دریافت شد در فولدر Spam ذخیره شود.

هدف

اعمال فیلترینگ های خاص برروی ایمیل‌ها

برای جلوگیری از دریافت ایمیل از یک اکانت یا دامنه خاص بوسیله Incoming Message Rule به روش زیر اقدام کنید:

1- پنل مدیریت Axigen را باز کنید.

2- به قسمت SECURITY&FILTERING > Incoming Message Rules رفته، در قسمت Incoming Message Rules بر روی دکمه + ADD MESSAGE RULE کلیک کنید.
Incoming Message Rule

3- در پنجره جدید در قسمت General Settings>Message rule name یک نام (اختیاری) برای این Rule انتخاب کنید.

4- در قسمت Matches شرایط مورد نظر را طبق شکل تعیین کرده سپس در قسمت Action اتفاقی که باید با شرایط تعیین شده بیافتد را مانند شکل تنظیم می‌کنیم و در آخر بر روی دکمه SAVE CONFIGURATION کلیک می‌کنیم تا تنظیمات اعمال شوند.

Incoming Message Rule