Axigen Backup Tools With Python

مقدمه
یکی از راه‌های گرفتن بک آپ از دیتابیس ایمیل سرور Axigen استفاده از اسکریپت axi_backup_tools است.روش کار به این صورت است که اولین بک آپ بصورت Full گرفته می‌شود و بعد از آن بک آپ ها بصورت Differential تهیه می‌شوند. نکته: این فرایند فقط برای 256 بار بک‌آپ است و پس از آن باید دوباره انجام شود.

هدف
بک آپ گیری بصورت Differential
برای راه اندازی سرویس بک آپ گیری پیک fuse‌ مورد نیاز است. پس با دستور زیر آن را نصب کنید:

 yum install fuse#

سپس دایرکتوری زیر را برای mount کردن دیتابیس axigen در مسیر زیر بسازید:

 mkdir -p /mnt/axigen#

حالا باید از دستورات برای ایجاد دسترسی‌های لازم را برای اکسیژن استفاده نمایید:

 chmod -R 770 /mnt/axigen/#

 chmod o+x /bin/fusermount#

chmod o+x /opt/axigen/lib/libfuse.so#

در فایل /etc/fuse.conf در خط آخر عبارت user_allow_other را اضافه کنید. در انتها حتما باید یک خط خالی ایجاد کرده و بعد تغییرات زیر را ذخیره کنید.

سپس دسترسی فایل بالا را تغییر دهید:

 chmod 744 /etc/fuse.conf#

 chmod 1666 /dev/fuse#

 chown axigen:axigen /mnt/axigen#

بعد از اتمام نصب Fuse باید برنامه axi_backup_tools را از سایت axigen دانلود کرده و فایل های extract شده را به سرور انتقال دهید.

با استفاده از این دو فایل می‌توانید از میل سرور خود بک آپ گرفته و  یا بک‌آپ گرفته شده را بازیابی کنید:

 python /var/opt/axigen/tools/scripts/backup/axibackup.py#

نحوه نوشتاری: # python /var/opt/axigen/tools/scripts/backup/axibackup.py -H [آی پی سرور] -p [پورت کامند لاین] –u [نام کاربری ادمین اکسیژن] –P [پسورد ادمین اکسیژن] /مسیر فایل های اکسیژن/ /مسیر محل بک آپ/ مثال:

/python /var/opt/axigen/tools/scripts/backup/axibackup.py -H 127.0.0.1 -p 7000 –u admin –P P@ssw0rd /mnt/axigen/ /mnt/backupdir#

برای بازیابی از فایل axirestore.py استفاده می‌کنید:

 python /var/opt/axigen/tools/scripts/backup/axirestore.py#

از Optionها بصورت زیر می‌توانید استفاده کنید:

نحوه نوشتاری: # python /var/opt/axigen/tools/scripts/backup/axirestore.py -H [آی پی سرور] -p [پورت کامند لاین] –u [نام کاربری ادمین اکسیژن] –P [پسورد ادمین اکسیژن] /مسیر فایل های اکسیژن/ /مسیر محل بک آپ/ مثال:

python /var/opt/axigen/tools/scripts/backup/axirestore.py -H 127.0.0.1 -p 7000 –u admin –P P@ssw0rd /mnt/axigen/ /mnt/backupdir#