Identity Confirmation

مقدمه

برای جلوگیری از دریافت اسپم یا دسته بندی کردن ایمیل های ورودی چندین راه وجود دارد که یکی از آن‌ها استفاده از Identity Confirmation است که تنظیمات آن توسط خود کاربر انجام می‌شود.

هدف

تمیز کردن ایمیل‌هایی که احتمال اسپم بودن آن‌ها وجود دارد با ایمیل‌هایی که قطعا اسپم نیستند.

Identity Confirmation

یکی از ویژگی‌های Axigen کاربرد تائید هویت یاIdentity Confirmation می‌باشد. هنگامی که این ویژگی فعال باشد، در زمان دریافت ایمیل اگر آدرس مبدا ایمیل دریافتی در Address Book یا Safe Senders موجود باشد این آدرس به عنوان یک آدرس تائید هویت شده شناخته می‌شود و ایمیل دریافتی در Inbox شما جای می‌گیرد. درغیراین صورت آدرس مبدا تائید هویت نشده و ایمیل دریافتی به جای Inbox در Unconfirmed Message قرار می‌گیرد همچنین به صورت اتوماتیک یک ایمیل به آدرس مبدا میل دریافتی ارسال می‌شود و در صورت تایید کاربر آن آدرس به عنوان یک آدرس تائید هویت شده در نظر گرفته می‌شود.
برای فعال کردن این ابزار در Webmail پس از ورود به Account خود Setting را انتخاب کرده و در برگه AntiSpam گزینه Enable Identity Confirmation را Select/Deselect کنید.


با کلیک بر روی دکمه EDIT TEMPLATE می‌توانید متنی که برای ارسال کننده ارسال می‌شود را ویرایش کنید و متن دلخواه خود را وارد کنید.