FTP Backup & restore

مقدمه
هر سیستم الکترونیکی نیاز به نگهداری دارد و یکی از مسائلی که باید حتما از آن مراقبت شود اطلاعات حیاتی سیستم است که باید از آن نسخه پشتیبانی تهیه شود.

هدف
تهیه بک آپ یا بازیابی اطلاعات

1-  برای  استفاده از این سرویس ابتدا  باید سرویس  FTP back-up & restore  را  از  قسمت Services Management فعال کنید.


2- همچنین باید مجوز برقراری ارتباط از طریق پروتکل FTP در فایروال سرور تعریف شده باشد.

firewall-cmd –zone=public –add-service=ftp –permanent#

systemctl reload firewalld#

نکته: باید توجه داشت که بعد از فعال کردن سرویس FTP ، ایمیل سرور به صورت پیش فرض فقط به درخواست هایی که از آدرس 127.0.0.1 ارسال می شود پاسخ می دهد. به همین جهت برای برقراری ارتباط باید آدرس جدید برای آن تعریف شود؛

3- به قسمت BACK-UP & RESTORE>FTP Back-up & Restore بروید، برروی Edit کلیک کنید و آدرس دستگاهی که قرار است از آن ارتباط برقرار شود را جایگزین آدرس فعلی کنید و در آخر برروی SAVE CONFIGURATION کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

برای ارتباط از طریق FTP می توانید از برنام Filezilla استفاده کنید.

بعد از نصب نرم افزار، با وارد کردن آدرس، نام کاربری و رمز عبور ایمیل سرور می توانید به شاخه domains که محل نگهداری تمام ایمیل های کاربران است دسترسی پیدا کنید.


نکته خیلی مهم: به هیچ عنوان هیچ فایلی را از این قسمت حذف نکنید.