نحوه تغییر رمز کاربر admin

مقدمه


یکی از مسائل امنیتی که مدیر هر سیستمی باید رعایت کند حفظ و نگهداری از کلمات عبور سامانه‌های خود است. جهت جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به ایمیل سرور اکسیژن نیز همانند سامانه‌های دیگر باید رمز عبور آن توسط مدیر ایمیل سرور حفظ و نگهداری شود و بصورت دوره‌ای این پسورد عوض شود.
روش‌های مختلفی برای این‌کار وجود دارد که در اینجا آنها را توضیح می‌دهیم.

هدف
تغییر رمز عبور کاربر مدیر ایمیل سرور

روش اول:
 تغییر رمز admin ایمیل سرور axigen از طریق سیستم عامل:
پس از ورود به سیستم عامل دستور زیر را همانند شکل اجرا کنید
/opt/axigen/bin/axigen –A [محل تایپ پسورد]

Ex: /opt/axigen/bin/axigen –A P@ssw0rd

روش دوم: تغییر رمز admin ایمیل سرور axigen از طریق CLI : پس از ورود به محیط CLI دستور زیر را اجرا کنید: دستور زیر را وارد کنید:

CHANGE password oldPassword newPassword

برای مثال:

CHANGE password oldPassword @ldP@ss newPassword P@ssw0rd

سپس با دستور quit از cli خارج شوید.