تغییر وضعیت SELinux از Enforce به Permissive

مقدمه

SELinux یک ماژول است که از آن برای کنترل دسترسی برروی سرویس‌ها و فایل های سیستم عامل لینوکس استفاده می‌شود. بصورت پیشفرض تنظیمات این سرویس برروی Enforce قرار دارد.

برای اینکه پکیج fail2ban بتواند فایل security.txt را بخواند یکی از راه‌هایی که وجود دارد تغییر وضعیت SELinux از Enforce به Permissive است.

هدف

تغییر وضعیت SELinux از Enforce به Permissive

فایل selinux را با کامند vi /etc/sysconfig/selinux باز کنید. سپس بجای کلمه enforcing کلمه permissive را جایگزین آن کنید.

پس از تغییر فایل، اگر از کامند sestatus | grep -i mode استفاده کنید نتیجه زیر نمایش داده می‌شود:

به 2 روش می‌توان Current mode را نیز تغییر داد: 1- ری‌استارت کردن سرور 2- اجرای کامند روبرو: