سمینار آموزشی آشنایی با
نحوه استقرار کنترل های نسخه 8 چارچوب CIS

(CIS v8)

درباره دوره


در سال های اخیر با افزایش شدت، پیچیدگی و دامنه تخریب حملات سایبری، لزوم طراحی، استقرار و پیاده سازی کنترل های امنیتی، آن هم به روشی ساختارمند که مبتنی بر استانداردها و بهروش های مرتبط است بیش از پیش در شرکت ها و سازمان ها احساس می شود. اجرای کنترل های سیستمی و مدیریتی به همراه پیاده سازی کنترل های فنی علاوه بر افزایش قابلیت های تدافعی امنیتی سازمان ها می تواند موجب کارایی و اثربخشی بهتر کنترل های واکنشی و کنشی اجرایی نیز شود.
سند نسخه 8 کنترل های CIS که اخیراً منتشر شده است یکی از ساختارمندترین بهروش هایی است که با تلفیق کنترل های فنی با کنترل های مدیریتی، سطح بالایی از امنیت را در سازمان ها رقم می زند. در این سمینار آموزشی علاوه بر آشنایی کامل با این چارچوب، با نحوه اجرا و پیاده سازی کنترل های آن نیز بر اساس سطح بلوغ امنیت سایبری هر سازمان آشنا خواهیم شد.

ویژگی‌های دوره

سرفصل مطالب

مخاطبین دوره

wallet icon

مبلغ دوره

زمان و محل برگزاری-تقویم دوره

زمان و محل برگزاری

دوره برای مشتریان پارس آوان دارای 70% تخفیف می‌باشد.

متاسفانه فرصت ثبت‌نام تمام شده است.