راهنمای تغییر پسورد root در لینوکس

 

مقدمه

برای ایجاد امنیت بیشتر برای سرور ها نیاز است که هر چند وقت یکبار پسورد ها تغییر پیدا کند.

 

هدف

تغییر پسورد root در لینوکس

برای این منظور لازم است بعد از لاگین کردن با یوزر دستور زیر را وارد کنیم و در ادامه نام یوزر را بنویسیم .

برای مثال برای یوزر Root مینویسیم :

Passwd root

دستورات زیر ظاهر میشود.

 

راهنمای تغییر پسورد root در لینوکس

در این قسمت بعد از New password: پسورد جدید را وارد میکنیم .

راهنمای تغییر پسورد root در لینوکس

پیغام عملیات موفق به این صورت ظاهر میشود.

راهنمای تغییر پسورد root در لینوکس