SpamAssassin

مقدمه

برای تشخیص ایمیل های اسپم از ایمیل های واقعی نیاز به یک ماژول داریم که تمامی ایمیل های ورودی را بررسی و فیلتر‌های لازم را برروی آنها اعمال کند.
برای این منظور در اینجا به معرفی و راه‌اندازی آنتی اسپم SpamAssassin می‌پردازیم

هدف

نصب و تنظیم آنتی اسپم SpamAssassin برای استفاده ایمیل سرور اکسیژن.
برای نصب آنتی اسپم بترتیب زیر عمل کنید: 1- ابتدا با دستور روبر. برنامه را نصب کنید:

yum install spamassassin#

2- سپس سرویس آن را با استفاده از دستور روبرو استارت کنید:

systemctl start spamassassin#

3- دیتابیس سرویس حتما باید با دستور #sa-update بروزرسانی شود.  (درصورتی که بخواهید اتفاقاتی که در حین آپدیت می‌افتد را ملاحظه بررسی کنید از کامند روبرو استفاده کنید: #sa-update -D –updatedir /tmp/updates ) 4- سرویس Axigen را یک مرتبه ری‌استارت می‌کنیم:

systemctl restart axigen#

5- در انتها وارد کنسول Axigen شوید، در قسمت Security & Filtering > Antivirus & Antispam به سربرگ SUPPORTED APPLICATIONS بروید. همانطور که مشاهده می‌کنید وضعیت spamassassin به Avalable تغییر پیدا کرده، اکنون بر روی دکمه Enable کلیک کنید تا آنتی‌اسپم به حالت Enabled تغییر کند. SpamAssassin نکته: برای اینکه وضعیت SpamAssassin در حالت Autostartup قرار گیرد و در صورتی که سرور Restart شد بصورت اتوماتیک استارت شود دستور زیر را اجرا کنید:

systemctl enable spamassassin#