نوار ابزار ویرایش متن


نوار ابزار

با هر بار انتخاب NewMail در پنل نوار ابزار را در پایین پنل مشاهده می‌کنید.

 

کاربرد آیکن‌ها به ترتیب از سمت چپ

1-انتخاب قلم برای نوشتن

2- مانند نرم افزار آفیس ورد میتوانید قلم را توپر و مایل و زیرخط‌دار نمائید

3- کوچک کردن یا بزرگ کردن سایز نوشتاری

4- رنگ قلم را برای نوشتن تغییر دهید

5- رنگ پس زمینه را تغییر دهید

6- چیدمان متن در ایمیل به صورت راست چین- وسط چین – چپ چین

7- می توانید مانند آفیس در متن ایمیل یک لینک دلخواه را به صورت HyperLink  به متن تخصیص دهید.

8-درج شماره برای هر پارگراف

9 -درج بولت برای هر پاراگراف(می دانیم که با زدن کلید اینتر پاراگراف تولید می شود)

10- خط افقی جداکننده سطرهای نوشتاری

نکته :

همانطور که در نوار آدرس می بیند هیچ تنظیمی برای جهت نوشتاری فارسی مشاهده نمی‌کنید (معادل کلید CTRL+Shift  سمت راست یاهمان آیکن معروف در مایکروسافت ورد  دیده نمی‌شود)

جهت تنظیمات برای فارسی نویسی به فایل KB 011 مراجعه کنید.

 

تلفن: 91005418-021