چگونه یک کپی از تمامی ایمیل های ورودی، به یک ایمیل اکانت دیگر ارسال شود؟

مقدمه

برخی کاربران برای برخی از کارها نیاز دارند که ایمیل های خود را چند جا داشته باشند.

لذا برای ایمیل‌های ورودی نیاز هست که یک رول ایجاد شود تا بمحض اینکه ایمیل جدیدی دریافت شد بصورت اتوماتیک به ایمیل آدرس مورد نظر کاربر ارسال شود

هدف

ارسال ایمیل‌های ورودی بصورت اتوماتیک به ایمیل آدرس مورد نظر کاربر

چنانچه کاربری بخواهد یک کپی از تمامی ایمیل های ورودی به یک Mailbox بصورت اتوماتیک به یک E-Mail account دیگر ارسال شود باید یک Rule در قسمت تنظیمات ایمیل اکانت بسازید.

برای مثال فرض کنید که کاربر ali@example.com می‌خواهد از تمامی ایمیل‌های دریافتی خود یک نسخه به کاربر parsavan@gmail.com ارسال شود. برای اینکار به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

1- ابتدا وارد اکانت مورد نظر شوید در قسمت تنظیمات به سربرگ Filters بروید.

چگونه یک کپی از تمامی ایمیل های ورودی، به یک ایمیل اکانت دیگر ارسال شود؟

2- برروی دکمه + ADD FILTER کلیک کنید.

چگونه یک کپی از تمامی ایمیل های ورودی، به یک ایمیل اکانت دیگر ارسال شود؟

3- در این صفحه مطابق شکل زیر ابتدا یک نام دلخواه برای فیلتر جدید انتخاب کنید.

4- سپس مقادیر قسمت Conditions را مطابق شکل زیر تعیین کرده و بر روی دکمه NEXT کلیک کنید.

نکته: در قسمت 5 باید آدرسی وارد شود که قرار است ایمیل های آن به آدرس دیگر ارسال شوند.

چگونه یک کپی از تمامی ایمیل های ورودی، به یک ایمیل اکانت دیگر ارسال شود؟

5-  مقادیر قسمت Actions را مطابق شکل زیر تعیین کرده و برروی دکمه FINISH کلیک کنید.

نکته: در قسمت 3 باید ایمیل آدرس دریافت کننده وارد شود.

چگونه یک کپی از تمامی ایمیل های ورودی، به یک ایمیل اکانت دیگر ارسال شود؟

میانبرها