محیط کاربری – ایمیل سرور اکسیژن

محیط کاربری


 

پس از ورود به محیط کاربری در حالات Ajax پنجره‌ای مانند شکل 2-1 مشاهده می‌کنید.

شکل 2-1 محیط کاربری Ajax (حالت پیش‌فرض Axigen)

در این محیط 4 قسمت مجاز مشاهده می‌شودکه عبارتند از:

1- نوار منو

2- پنل پوشه‌ها

3- پنل مشاهده عناوین ایمیل‌ها، جستجو و مرتب‌سازی

4- مشاهده محتویات ایمیل‌ها و تنظیمات دیگر

1-2 نوار منو

Email: در صورتی‌که بخواهیم به پوشه‌های ورودی و خروجی و سایر پوشه‌های ایمیل سرور دسترسی داشته باشیم از این آیکن استفاده می‌کنیم. پس از انتخاب این گزینه  با توجه به شکل 2-1 در قسمت شماره 2  پوشه‌های Inbox ، Sent، Draft، Trash و… را مشاهده می‌نمائید که به صورت کامل در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.

Calendar: پس از انتخاب این گزینه می‌توانید در صورتی‌که کاربر پریمیوم با امکانات کامل هستید برای خود یک قرار ملاقات درج کنید و این قرارها را به دیگر کاربران در گروه کاری خود اطلاع دهید.

Task: ایجاد یک وظیفه یا شرح کاری برای خود یا دیگر کاربران، اطلاع‌رسانی واگذاری کار از طریق ایمیل.

Note:  درج یادداشت و نت‌های مورد نیاز

Settings: دکمه تنظیمات که بسیار پراستفاده می‌باشد.

 

 

2-2 پنل دسترسی به پوشه‌ها

2-2-1 دکمه NEW: 

با انتخاب این دکمه گزینه‌هایی که در شکل به صورت یک زیرمنو مشاهده می‌شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New email: برای درج یک ایمیل جدید از این گزینه استفاده می‌کنید.

New meeting: درج یک قرارملاقات جدید

New task: درج یک وظیفه جدید

New note: درج یک مخاطب در کتاب آدرس

New distribution list: یک لیست توزیع جدید

 

2-2-2 Check mail: 

مانند دکمه‌ نوسازی (Refresh) عمل می‌کند.

 

 2-2-3 پوشه‌های کاربردی ایمیل:

شکل 2-5 محیط پوشه‌ها

شکل 2-5 محیط پوشه‌ها

 

2-2-4 مشاهده تقویم :

در صورتیکه بخواهید تقویم به صورت کامل مشاهده نشود می‌توانید روی این علامت کلیک کنید تا این پنل به حالت کمینه دیده شود.

شکل 2-7 پنل تقویم شمسی

شکل 2-6 پنل تقویم میلادی

 

 

 

 

 

 

3-2 پنل مشاهده عناوین ایمیل‌ها، جستجو و مرتب‌سازی