تنظیمات فارسی نویسی – ایمیل سرور اکسیژن

تنظیمات فارسی نویسی


گام اول

 

گام دوم

 

گام سوم

 

 

گام چهارم


مشاهده تنظیمات فارسی در نوار ابزار

 

 

توجه :

برای نوشتن فارسی ابتدا این گزینه را فعال کنید سپس برای تایپ کلید Alt+Shift سمت راست را بفشارید تا هم نوشتن و هم جهت نوشتن فارسی شود.