نوار منو(محیط کاری ایمیل) – ایمیل سرور اکسیژن

نوار منو


محیط کاری ایمیل

پس از انتخاب New Mail  پنل کاری زیر را مشاهده می‌کنید.

  1. نوار منو
  2. عنوان ایمیل و آدرس گیرنده و گیرندگان و فرستنده
  3. در صورتی‌که فایلی با ایمیل ضمیمه شده باشد ‌در این قسمت مشاهده می‌شود.
  4. متن ایمیل
  5. نوار وظیفه

نوار منو New Mail