چاپ محتویات ایمیل‌های دریافتی – ایمیل سرور اکسیژن

چاپ محتویات ایمیل‌های دریافتی


پرینت محتویات ایمیل‌های موجود

روی ایمیل مورد نظر دابل کلیک کنید (این ایمیل می‌تواند در هر کدام از پوشه‌های موجود در پنل ایمیل باشد)

پس از دابل کلیک از نوار ابزار روی آیکن مشخص شده کلیک کنید.

شکل 8-1 نوار منو

شکل 8-1 نوار منو

 

انتخاب گزینه Print از زیر منوی مشاهده شده

شکل 8-2 زیر منوی مربوط به More Icon

شکل 8-2 زیر منوی مربوط به More Icon

 

 

پیش نمایش چاپ محتوای ایمیل و انتخاب چاپگر