ایجاد کردن امضاء در متن ایمیل – ایمیل سرور اکسیژن

ایجاد کردن امضاء در متن ایمیل


امضاء یا  Signature

یکی از مواردی که باید در هنگام نوشتن ای‌میل‌های رسمی و آکادمیک به آن توجه داشت، بودن امضاء (Signature) در انتهای ای‌میل است.

امضای پایان ای‌میل باید به گونه‌ای باشد که در عین کوتاه بودن، بیشترین و مهم‌ترین اطلاعات مربوط به شما را به گیرنده منتقل کند.

در صورتیکه که سازمان شما سیاست خاصی جهت درج امضاء دارد بهتر است که از قوانین مربوطه تبعیت داشته باشید.

در اینجا به دور از هر گونه قاعده یا قانون خاصی صرفاً روش ایجاد امضاء ذکر می‌گردد.

 

پس از باز شده پنجره Settings به ترتیب شماره‌ها کلیک کنید

 

پس ازکلیک روی دکمه    کادر زیر مشاهده می‌شود.

 

نمونه امضاء ایجاد شده