ارسال ایمیل به فرستنده با محتوای کامل – ایمیل سرور اکسیژن

ارسال ایمیل به فرستنده با محتوای کامل


ارسال ایمیل به فرستنده

روی ایمیل دریافتی دابل کلیک کنید و یا روی ایمیل دلخواه ابتدا کلیک و سپس کلید ترکیبی CTRL+R را انتخاب کنید.

 

روی آیکن مشخص شده کلیک کنید

با توجه: کلیک روی آیکن ارسال به تمام آدرس ایمیل‌های درج شده در Cc پاسخ یکسان می‌دهیم. یا کلید ترکیبی Ctrl+ Shift+R

 

 

بعد از درج متن پاسخ روی دکمه ارسال ایمیل            کلیک کنید.