آرشیو کردن در ایمیل – ایمیل سرور اکسیژن

آرشیو کردن در ایمیل


گام اول 

 

گام دوم

 

گام سوم 

 

 

سه روش آرشیو کردن ایمیل‌ها:

  • A single archive folder
  • Yearly archive folders
  • Monthly archive folders
  • Yearly archive folders with monthly archive subfolders
  • تمام ایمیل ها در یک پوشه بدون دسته‌بندی آرشیو می شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس سال دسته‌بندی می‌شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس ماه دسته‌بندی می‌شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس ماه و سال دسته‌بندی می‌شوند.(این حالت از همه مناسب‌تر است)