مطلع‌شدن از خوانده‌شدن ایمیل‌ها در مقصد - ایمیل سرور اکسیژن

 

مطلع‌شدن از خوانده‌شدن ایمیل‌ها در مقصد

 

گام اول گام دومگام سوم 
در صورتی‌که تنظیمات فوق را انجام بدهید بعد از ارسال ایمیل‌هایتان به مقصد، گیرنده در صورت ارسال Send Receipts شما یک ایمیل مشابه زیر در Inbox دریافت می‌کنید.تلفن: 91005418-021