مطلع‌شدن از خوانده‌ شدن ایمیل‌ها در مقصد - ایمیل سرور اکسیژن

مطلع‌ شدن از خوانده‌ شدن ایمیل‌ها در مقصد


گام اول 

ابتدا در میل سرور اکسیژن، روی گزینه Settings کلیک کنید.

برای مطلع‌ شدن از خوانده‌ شدن ایمیل‌ها در مقصد، روی گزینه Settings کلیک کنید.

گام دوم

گام دوم در مطلع‌شدن از خوانده‌شدن ایمیل‌ها در مقصد

گام سوم 

گزینه Request read receipts را انتخاب کنید و ذخیره کنید.

در صورتی‌که تنظیمات فوق را انجام بدهید، بعد از ارسال ایمیل‌هایتان به مقصد، گیرنده در صورت ارسال Send Receipts شما یک ایمیل مشابه زیر در Inbox دریافت می‌کنید.

نمونه ایمیلی که در Inbox دریافت می‌کنید.

میانبرها