نوار منو (محیط کاری ایمیل) - ایمیل سرور اکسیژن

نوار منو


محیط کاری ایمیل

پس از انتخاب New Mail در ایمیل سرور Axigen، پنل کاری زیر را مشاهده می‌کنید.

پس از انتخاب New Mail  پنل کاری زیر را مشاهده می‌کنید.

1-نوار منو

2-عنوان ایمیل و آدرس گیرنده و گیرندگان و فرستنده

3-در صورتی‌که فایلی با ایمیل ضمیمه شده باشد ‌در این قسمت مشاهده می‌شود.

4-متن ایمیل

5-نوار وظیفه


نوار منو New Mail

نوار منو New Mail
نوار منو(محیط کاری ایمیل) - ایمیل سرور اکسیژن

میانبرها