نوار منو(محیط کاری ایمیل) - ایمیل سرور اکسیژن

نوار منو

 


محیط کاری ایمیل

 

پس از انتخاب New Mail  پنل کاری زیر را مشاهده می‌کنید.

 

 

1-نوار منو

2-عنوان ایمیل و آدرس گیرنده و گیرندگان و فرستنده

3-در صورتی‌که فایلی با ایمیل ضمیمه شده باشد ‌در این قسمت مشاهده می‌شود.

4-متن ایمیل

5-نوار وظیفه

 


نوار منو New Mail

 

تلفن: 91005418-021