علامت‌دار کردن ایمیل‌های مهم - ایمیل سرور اکسیژن

علامت‌دار کردن ایمیل‌های مهم


تفاوت Flag و Importance

از زیر منوی باز شده گزینه Show From را کلیک کنید.(مانند شکل)

 

شکل 7-1 مدیریت روندکاری روی ایمیل‌ها

Flag:

زمانی‌که یک ایمیل ارسال شد و می‌خواهید روند کاری را در مورد ایمیلی مشخص کنید، می‌توانید روی اسم ایمیل در این لیست کلیک راست کنید، سپس گزینه Flag را انتخاب کنید که دارای سه گزینه زیر می‌باشد:

Follow-Up: ایمیل‌های قابل پیگیری.

Completed: ایمیل‌هایی که روند کار برای آن‌ها اتمام یافته است.

Remove Flag: حذف Flag از ایمیل.

شکل 7-2 مشخص کردن درجه اهمیت ایمیل‌ها

شکل 7-2 مشخص کردن درجه اهمیت ایمیل‌ها

 

میانبرها