ساخت یک ایمیل‌آدرس موقت - ایمیل سرور اکسیژن

ساخت یک آدرس ایمیل موقت


گام اول 

ابتدا در ایمیل سرور اکسیژن، مطابق شکل زیر روی آیکن Settings کلیک کنید.

برای ساخت یک آدرس ایمیل موقت، ابتدا روی آیکن Settings کلیک کنید.

گام دوم

مشاهده سایز اختصاص یافته به شما در ایمیل سرور Axigen

گام سوم

به ترتیب شماره‌گذاری کلیک کنید.

در گام سوم، به ترتیب شماره‌گذاری کلیک کنید.

سپس دکمه Save را کلیک کنید.

بلافاصله در کادر بالا یک آدرس ایمیل مشاهده می‌شود که از این آدرس ایمیل بجای آدرس ایمیل خودتان استفاده کنید .

مشاهده آدرس ایمیل موقت ایجاد شده و زمان انقضای آن

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل ایجاد شده تنها یک نام است (برچسب) که بجای آدرس ایمیل شما استفاده می‌شود. و صندوق دریافت جداگانه‌ای ندارد.

هر ایمیلی که به این آدرس ارسال شده تا زمان انقضاء در همان صندوق دریافت خودتان وارد می‌شود.

 شما با همین راهکار ساده می‌توانید از ورود برخی از ایمیل‌های تبلیغاتی جلوگیری کنید

میانبرها