صفحه اصلی و نحوه ورود به ایمیل سرور Axigen


جهت ورود به صفحه کاربری در ایمیل سرور Axigen دو حالت نمایش وجود دارد:


1)حالت Ajax(آژاکس):


ورود به صفحه کاربری در ایمیل سرور Axigen
1- محل درج نام کاربری ایمیل‌تان می باشد. نام کاربری خود را می‌بایست از مسئول ایمیل سرور سازمان خود دریافت کرده باشید.
2- وارد کردن رمز ورود به ایمیل‌تان
3- دکمه LOGIN جهت ورود به محیط ایمیل.
4-ذخیره رمز ورود به ایمیل‌تان در سیستم کاربری خودتان بر روی سیستم فعلی.
5- انتخاب محیط کاربری: در حال حاضر در محیط Ajax می‌باشید شما می‌توانید محیط استاندارد را انتخاب کنید که شبیه به محیط OutLook می‌باشد شکل 1-2
6- انتخاب نوع زبان لیستی بالغ بر 28 زبان زنده دنیا که زبان شیرین فارسی نیز در این لیست موجود می‌باشد.

محیط Ajax به زبان فارسی در ایمیل سرور اکسیژن

شکل 1-2 محیط Ajax به زبان فارسی


2)محیط Standard (استاندارد):


محیط Standard (استاندارد) ورود به Axigen
1- وارد کردن نام کاربری
2- وارد کردن رمز ورود به ایمیل‌تان
3- ذخیره رمز ورود در سیستم فعلی
4- دکمه LOGIN جهت ورود به محیط ایمیل
5- جهت برگشت به محیط گرافیکی AJAX


*نکته :

در برخی از ارگان‌ها و دانشگاه‌ها برای گروه‌های مختلف کاربری دامنه‌های متفاوت در نظر می‌گیرند (شکل 1-4) در هنگام ورود نام کاربری دقت کنید که نام دامنه آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح انتخاب نمائید.

انتخاب دامنه مورد نظر در ایمیل سرور اکسیژن

                          شکل 1-4 انتخاب دامنه


نکات زیر را درنظر بگیرید:


  • با توجه به این‌که هنگام درج رمز کاراکتری مشاهده نمی‌شود لطفا قبل از وارد کردن رمز، زبان سیستم را چک کنید.
  • از خاموش یا روشن‌بودن دکمه Caps Lock مطمئن شوید.
  • در صورت استفاده از قسمت اعداد سمت راست کیبورد از خاموش یا روشن بودن NumLock مطمئن شوید.