سوفوس در میان برترین‌ تولید‌کنندگان محصولات امنیتی برای هفتمین سال پیاپی