امنیت پایین پایگاه‌های داده و لو رفتن میلیون‌ها پیام کوتاه خصوصی