گزارش امنیت سامانه‌های ابری

 
همین الان دانلود می‌کنم.

گزارش امنیت سامانه‌های ابری

گزارشی جامع از امنیت سامانه‌های ابری در سال 2019 
close-link