استفاده از تقویم فارسی در محیط کاربری ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

استفاده از تقویم فارسی در محیط کاربری ایمیل

فارسی‌سازی محیط کاربری

برای این‌که محیط فارسی را صفحه کاربری استفاده کنید می‌بایست مسیر زیر را انتخاب کنید.

 

 

پس از باز شده پنجره Settings

 

میانبرها