محیط کاربری - ایمیل سرور اکسیژن

محیط کاربری


پس از ورود به محیط کاربری در حالات Ajax پنجره‌ای مانند شکل 2-1 مشاهده می‌کنید.

 

محیط کاربری Ajax (حالت پیش‌فرض Axigen)

شکل 2-1 محیط کاربری Ajax (حالت پیش‌فرض Axigen)

  در این محیط 4 قسمت مجاز مشاهده می‌شود که عبارتند از:

  1- نوار منو

  2- پنل پوشه‌ها

  3- پنل مشاهده عناوین ایمیل‌ها، جستجو و مرتب‌سازی

  4- مشاهده محتویات ایمیل‌ها و تنظیمات دیگر

 

  1-2 نوار منو

 

نوار منو در Axigen Mail Server

  Email: در صورتی‌که بخواهیم به پوشه‌های ورودی و خروجی و سایر پوشه‌های ایمیل سرور دسترسی داشته باشیم از این آیکن استفاده می‌کنیم. پس از انتخاب این گزینه  با توجه به شکل 2-1 در قسمت شماره 2  پوشه‌های Inbox ، Sent ،Draft، Trash و… را مشاهده می‌نمائید که به صورت کامل در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.

  Calendar: پس از انتخاب این گزینه می‌توانید در صورتی‌که کاربر پریمیوم با امکانات کامل هستید برای خود یک قرار ملاقات درج کنید و این قرارها را به دیگر کاربران در گروه کاری خود اطلاع دهید.

 Task : ایجاد یک وظیفه یا شرح کاری برای خود یا دیگر کاربران، اطلاع‌رسانی واگذاری کار از طریق ایمیل.

 Note:  درج یادداشت و نت‌های مورد نیاز

 Settings : دکمه تنظیمات که بسیار پراستفاده می‌باشد.

 

 2-2 پنل دسترسی به پوشه‌ها

 

 2-2-1 دکمه NEW: 

 

 با انتخاب این دکمه گزینه‌هایی که در شکل به صورت یک زیرمنو مشاهده می‌شوند.

 

دکمه NEW  دسترسی به پوشه ها و تقویم

New email: برای درج یک ایمیل جدید از این گزینه استفاده می‌کنید.

New meeting: درج یک قرارملاقات جدید

New task: درج یک وظیفه جدید

New note: درج یک مخاطب در کتاب آدرس

New distribution list: یک لیست توزیع جدید

 

2-2-2 Check mail: 

  مانند دکمه‌ نوسازی (Refresh) عمل می‌کند.  

 2-2-3 پوشه‌های کاربردی ایمیل:

  محیط پوشه‌ها
                                                                       شکل 2-5 محیط پوشه‌ها

 2-2-4 مشاهده تقویم :

 

 در صورتیکه بخواهید تقویم به صورت کامل مشاهده نشود می‌توانید روی این علامت کلیک کنید تا این پنل به حالت کمینه دیده شود.

پنل تقویم شمسی

شکل 2-6 پنل تقویم میلادی

 

3-2 پنل مشاهده عناوین ایمیل‌ها، جستجو و مرتب‌سازی

 

مشاهده عناوین ایمیل‌ها، جستجو و مرتب‌سازی در ایمیل سرور Axigen