ارسال ایمیل به فرستنده با محتوای کامل - ایمیل سرور اکسیژن

ارسال ایمیل به فرستنده با محتوای کامل

ارسال ایمیل به فرستنده

روی ایمیل دریافتی دابل کلیک کنید و یا روی ایمیل دلخواه ابتدا کلیک و سپس کلید ترکیبی CTRL+R را انتخاب کنید.

روی آیکن مشخص شده کلیک کنید.

با توجه: کلیک روی آیکن ارسال به تمام آدرس ایمیل‌های درج شده در Cc پاسخ یکسان می‌دهیم. یا کلید ترکیبی Ctrl+ Shift+R

بعد از درج متن پاسخ روی دکمه ارسال ایمیل کلیک کنید.

میانبرها