ارسال ایمیل بصورت مخفی- ایمیل سرور اکسیژن

ارسال ایمیل به صورت مخفی


1- پس از ورود به محیط ایمیل ابتدا روی دکمه قرمز رنگNEW  کلیک می‌کنیم.

شکل 4-1 صفحه وبمیل کاربری

2-پس از انتخاب دکمه new از زیر منو باز شده گزینه NewMailرا انتخاب کنید. یا مستقیم روی عبارت New کلیک کنید.

پس از انتخاب New در یک سربرگ جداگانه با عبارت NewMail یک تب باز می‌شود.

مانند شکل زیر:

شکل 4-3 انتخاب Show BcC

شکل 4-3 انتخاب Show BcC

پس از انتخاب گزینه Show BcC کادر این گزینه فعال می‌شود.

 

شکل 4-4 نمایش کادر Show BcC

BCC  مخفف کلمه‌ی Blind Carbon Copy است و به معنی کپی پنهان است، (یعنی گیرنده‌هایی که در کادر BCC هستند توسط دیگر گیرنده‌ قابل مشاهده نیست).

CC مخفق کلمه‌ی Carbon Copy  به معنی کپی است، یعنی آدرس‌های که در این کادر درج می‌شود توسط دیگر گیرنده‌ها قابل مشاهده است و می‌توانید ببینید که این ایمیل یرای چه کسانی رفته است.

کادر CC به صورت عمومی در ایمیل فعال هست.

در صورتی که فعال نبود از مسیر ذکر شده در بالا می توانید کادر CC را فعال کنید.

میانبرها