راهنمای تغییر تقویم میلادی به تقویم شمسی

در ایمیل سرور اکسیژن

کاربرد

استفاده از تقویم فارسی در ایمیل سرور

1- به بخش تنظیمات را بروید.

 

2- به زبانه Interface رفته و بخش Calander را برروی Persian قراردهید.

 

 

3- در انتها روی دکمه SAVE & CLOSE کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.

میانبرها