فوروارد ایمیل به همراه فایل ضمیمه - ایمیل سرور اکسیژن

فوروارد ایمیل به همراه فایل ضمیمه

ارسال ایمیل دریافتی به آدرس ایمیل شخص دیگری به همراه فایل ضمیمه

روی ایمیل مورد نظر دابل کلیک کنید (این ایمیل می‌تواند در هر کدام از پوشه‌های موجود در پنل ایمیل باشد)

پس از دابل کلیک از نوار ابزار روی آیکن مشخص شده کلیک کنید.

نوار منو شکل 9-1 نوار منو

گزینه ارسال ایمیل به دیگری با فایل ضمیمه در Axigen شکل 9-2 گزینه ارسال ایمیل به دیگری با فایل ضمیمه

میانبرها