ایجاد گروه‌بندی ایمیل‌ها - ایمیل سرور اکسیژن

ایجاد گروه‌بندی ایمیل‌ها

 


گام اول 

گام دوم

گام سوم 

تعریف کردن شرط مورد نظر

شما به عنوان کاربر می توانید بر اساس تک تک شرکت‌ها، همکاران یک فیلتر تعریف نمائید و هنگام دریافت ایمیل از هر کدام از این گروه‌ها ایمیل به پوشه مورد نظر برود.

مثلا یک پوشه به نام Manager تعریف کنید و سپس به صورت زیر عمل کنید:

 1. انتخاب گزینه setting
 2. انتخاب تب Filter
 3. انتخاب دکمه ADD Filter
 4. در قسمت نام فیلتر عبارت Manager را تایپ کنید (فارسی یا انگلیسی فرقی ندارد)
 5. سپس از کادرهای زیر کنار عنوان Subject ☐ علامت بزنید.
 6. درکادر وسط گزینه‌ای تغییر ندهید.
 7. در کادر خالی کنار آن آدرس ایمیل مدیر را به صورت کامل بنویسید.
 8. در کادر پائین اعمال شرط بر روی گزینه‌های زیر را مشاهده می‌نمائید:
  • all incoming emails
  • incoming emails meeting any of the selected conditions
  • incoming emails meeting all the selected conditions
   • همه ایمیل‌های دریافتی
   • ایمیل‌های ورودی که هر یک از شرایط انتخاب شده را برآورده می‌کنند.
   • ایمیل‌های دریافتی که تمام شرایط انتخاب شده را برآورده می‌کنند.

گزینه b را انتخاب می‌کنید.

 1. در کادر پائین اعمال شرط بر روی گزینه‌های زیر را مشاهده می‌نمائید:
 2. .دکمه Next
 3. انتخاب گزینه Move
 4. در این قسمت از قسمت Choose Folder محل انتقال ادرس ایمیل تعریف شده را مشخص می‌کنیم.
 5. انتخاب گزینه Run this filter on messages already in☐
 6. انتخاب دکمه Finish
 7. تعریف شدن فیلتر مورد نظر و استفاده از دکمه Save & Close

میانبرها