ایجاد و ارسال ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

ایجاد و ارسال ایمیل

1- پس از ورود به محیط ایمیل ابتدا روی دکمه قرمز رنگNEW  کلیک می‌کنیم.

 

شکل 3-1 صفحه وبمیل کاربری

2-پس از انتخاب دکمه new    از زیر منو باز شده گزینه NewMailرا انتخاب کنید. یا مستقیم روی عبارت New کلیک کنید.

پس از انتخاب New در یک سربرگ جداگانه با عبارت NewMail یک تب باز می‌شود.

مانند شکل زیر:

  1. آدرس گیرنده
  2. آدرس گیرنده کپی ایمیل
  3. عنوان ایمیل
  4. متن ایمیل
  5. ارسال ایمیل
تلفن: 91005418-021