ایجاد و ارسال ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

ایجاد و ارسال ایمیل

1- پس از ورود به محیط ایمیل در ایمیل سرور Axigen، ابتدا روی دکمه قرمز رنگ NEW کلیک می‌کنیم. برای ایجاد و ارسال ایمیل، ابتدا روی دکمه قرمز رنگ NEW کلیک می‌کنیم.

شکل 3-1 صفحه وبمیل کاربری

2- پس از انتخاب دکمه new از زیر منو باز شده، گزینه NewMail را انتخاب کنید. یا مستقیم روی عبارت New کلیک کنید. گزینه NewMail را انتخاب کنید. پس از انتخاب New در یک سربرگ جداگانه با عبارت NewMail یک تب باز می‌شود. مانند شکل زیر: پس از انتخاب New در یک سربرگ جداگانه با عبارت NewMail یک تب باز می‌شود.
  1. آدرس گیرنده
  2. آدرس گیرنده کپی ایمیل
  3. عنوان ایمیل
  4. متن ایمیل
  5. ارسال ایمیل

میانبرها