آرشیو کردن در ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

آرشیو کردن در ایمیل

گام اول 

گام دوم 

گام سوم

 

 

سه روش آرشیو کردن ایمیل‌ها:

  • A single archive folder
  • Yearly archive folders
  • Monthly archive folders
  • Yearly archive folders with monthly archive subfolders
  • تمام ایمیل ها در یک پوشه بدون دسته‌بندی آرشیو می شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس سال دسته‌بندی می‌شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس ماه دسته‌بندی می‌شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس ماه و سال دسته‌بندی می‌شوند.(این حالت از همه مناسب‌تر است)
تلفن: 91005418-021