آرشیو کردن در ایمیل - ایمیل سرور اکسیژن

آرشیو کردن در ایمیل

گام اول 

گام اول در آرشیو کردن ایمیل‌ها در ایمیل سرور اکسیژن

گام دوم 

روی گزینه Setting کلیک کنید.

گام سوم

روش‌های مختلفی برای آرشیو کردن ایمیل‌ها در Axigen وجود دارد.

سه روش آرشیو کردن ایمیل‌ها:

  • A single archive folder
  • Yearly archive folders
  • Monthly archive folders
  • Yearly archive folders with monthly archive subfolders
  • تمام ایمیل ها در یک پوشه بدون دسته‌بندی آرشیو می شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس سال دسته‌بندی می‌شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس ماه دسته‌بندی می‌شوند.
  • تمام ایمیل‌ها بر اساس ماه و سال دسته‌بندی می‌شوند.(این حالت از همه مناسب‌تر است)