راهنمای تغییر تقویم میلادی به تقویم شمسی در ایمیل سرور اکسیژن

راهنمای تغییر تقویم میلادی به تقویم شمسی

در ایمیل سرور اکسیژن

 

کاربرد

استفاده از تقویم فارسی در ایمیل سرور

1- به بخش تنظیمات را بروید.

2- به زبانه Interface رفته و بخش Calander را برروی Persian قراردهید.

3- در انتها روی دکمه SAVE & CLOSE کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.