باج افزارها و پاک‌سازی اطلاعات 30000 دستگاه رایانه‌ای