حضور پارس آوان در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور