امنیت سیستم های کنترل صنعتی

حفاظت از تجهیزات صنعتی، شبکه ها و سیستم های مدیریتی، از جمله تجهیزات اتوماسیون، کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) و رباتیک کارخانه.

طراحی و پیاده سازی 

وجود یک معماری و توپولوژی امن ویژه شبکه های اتوماسیون صنعتی از جمله نیاز های اساسی و اولیه می باشد.با استفاده از یک تیم متشکل از کارشناسان فنی اتوماسیون و امنیت آمادگی طراحی و پیاده سازی معماری امن را داریم . در این خصوص به جد معتقدیم که پیاده سازری معماری در دنیای OT با دنیای IT متفاوت است .

تامین و پیاده سازی تجهیزات 


لزوم استفاده از تجهیزات امنیتی در حوزه ی امنیت شبکه های صنعتی اجتناب ناپذیر است . در این میان تفاوت بسیار زیاد تجهیزات امنیتی در IT,OT است که متاسفانه غالباً یه اشتباه از تجهیزات نامناسب استفاده می شود . شرکت پارس آوان امکان ارائه و پیاده سازی بهترین تجهیزات امنیتی از قبیل : فایروال ، IPS، IDS، آنتی ویروس و … متناسب با شبکه ی مشتریان را دارد.

تحقیقات

با استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه های معتبر کشور و ارتباطات گسترده شرکت پارس آوان با نخبه های این حوزه، امکان انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه امنیت سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا وجود دارد.

:: امنیت OT را حرفه ای بیاموزید ::

آموزش


سازمان برون سرمایه گذاری بر روی دانش پرسنل، ممکن است در مواقع بحرانی ضرر و زیان های جبران ناپذیری را تجربه کند. شرکت پارس آوان معتقد است آموزش های ارائه شده باید کاربردی و قابل پیاده سازی بوده تا دانشجویان بتوانند در مواقع لزوم از این دانش استفاده نمایند.